Privacy Policy

 

Privacybeleid van Melkmeisje BV

Laatste update: 18 juli 2023

1. Verzamelde persoonsinformatie

Wanneer u onze Facebook-leadformulieren invult, kunnen we bepaalde persoonsinformatie verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Demografische informatie
 • Voorkeuren en interesses

2. Doeleinden van gegevensverzameling

We verzamelen uw persoonsinformatie via Facebook-leadformulieren om de volgende doeleinden te bereiken:

 • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken
 • Het verstrekken van de door u gevraagde informatie
 • Het bieden van producten en diensten die u bij ons hebt aangevraagd
 • Het personaliseren en verbeteren van uw ervaring met Melkmeisje BV
 • Het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en belangen

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsinformatie is gebaseerd op de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek. Door het invullen van onze Facebook-leadformulieren stemt u in met de verwerking van uw persoonsinformatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

4. Openbaarmaking aan derden

We kunnen uw persoonsinformatie delen met derden, maar alleen in overeenstemming met dit privacybeleid en voor de hierboven genoemde doeleinden. We zullen uw persoonsinformatie niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5. Beveiliging van persoonsinformatie

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsinformatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsinformatie slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsinformatie, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in onze werkwijzen weer te geven.

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw persoonsinformatie, kunt u contact met ons opnemen via:

Melkmeisje BV
Zeedijk 18H
Amsterdam, Nederland
E-mail: info@restauranthetmelkmeisje.nl

We zullen ons best doen om uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden.

Dit privacybeleid is van toepassing op Melkmeisje BV en haar website en Facebook-leadformulieren, en is niet van toepassing op websites of services van derden die mogelijk worden gelinkt vanuit onze diensten. We raden u aan om het privacybeleid van dergelijke derden te raadplegen voor meer informatie over hun privacypraktijken.